Charles-Eisenstein.png
Charles-Eisenstein-Square-01-300x300.jpg

ההפנייה לאתר של צ'ארלס אייזנשטיין היתה מתנה שקיבלתי ממורה יקרה. בימים הראשונים של הגילוי לא יכולתי להפסיק לצפות בקטעי הוידאו שהקליט, הרגשתי שמצאתי חבר לדרך.

צ'ארלס מתאר את הבעיות שב"שיטה" במישור הפנימי והגלובלי, הוא מדגיש שאלו אותן הבעיות.

בניגוד להרבה פעילים חברתיים-סביבתיים ששמעתי, הקול שלו נשמע בצניעות ובנועם, הוא לא מתלהם או מאיים בנבואות שחורות. גם הפתרון שהוא מציע משקף את אותה הדרך.

  • השיטה המערבית המודרנית, כפי שהיא מוכרת לנו היום, כבר לא נתפסת כדרך לעתיד טוב יותר. אפילו התומכים הגדולים ביותר של השיטה מבינים שאנחנו סוחבים איתנו בעיות רבות. הטכנולוגיה לבדה לא תוכל לפתור את הבעיות הללו. נחוץ שינוי עמוק.

  • המערכת הכלכלית שלנו אינה ברת קיימא. אנחנו בודקים ומדרגים את הכל דרך משקפי הגידול והצמיחה. אנחנו רואים בבני אדם, באדמה, בגאיה - כמוצר בלבד, כמכונה שיש לשלוט בה.

  • שורש הבעייה נעוץ בתחושה המסולפת שבה אנו רואים את עצמנו נפרדים, בדידים. למעשה, הפלנטה הזו היא רקמה חיה שיש לה אינטילנציה ומערכת של קשרים מורכבת ומסועפת, הכל קשור בהכל. אנחנו חלק מאותה ישות חשה.

  • הפתרון טמון באפשרות שלנו להתחבר מחדש, לעצמנו, לזולתנו, לסביבה שלנו. המעבר ל - Interbeing.

  • לא צריך להלחם בשיטה: בבעלי הכוח הכסף האנרגיה והנשק. המאבק הוא כלי של השיטה, לכן השימוש בו בהכרח יהפוך אותנו בחזרה לחלק מממנה, יביא לכינונה מחדש.

  • הדרך היחידה להביא לשינוי היא להתחיל מבפנים, מהתבוננות, הקשבה, מעשייה צנועה ושקטה. השינוי יגיע מהשוליים. בצמצום אורח החיים, בהפחתה של הקניות וייצור הפסולת, בחינוך הדור הצעיר, בגידול גינת ירקות.

  • כל אחד מאיתנו יכול להיות סוכן המחולל סביבו שדה של שינוי בעולמו הצר. השינוי הזה ירחיב את השפעתו לאט על עוד ועוד אנשים.

ליקטתי כאן מעט סרטונים שמסכמים ומבהירים את רוח הדברים, ישירות מהאתר של צ'ארלס.